Základní informace
· Úvod
· Co je to...
· Proč...?
· Proč chtít...?
· Vzpomínáme
· Dvanáctero
· Pomoc
· Rodičům a známým
· Kontakty na adminy
Reklama
Nabídka
· Domů
· Články
· Vaše příběhy
· Vaše tvorba
· Fóra
· Recenze
· Encyklopedie
· Časté dotazy
· Ankety
· Archiv článků
· Odkazy
· Poslat článek
· Soukromé zprávy
· Váš účet
· Vyhledat
· Doporučte nás
Kdo je online
V tuto chvíli je 77 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde
Přihlášení
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Budete moct upravit vzhled tohoto webu, nastavit zobrazení komentářů, posílat komentáře, posílat zprávy ostatním uživatelům a řadu dalších.
Odkazy

2. Počátky rozvoje sebepoškozujícího se jednání

Autor: Blizi - Pondělí, 24.11. 2008 - 09:47:44
Téma: Sebepoškozování

Druhá část středoškolské odborné činnosti.

2. Počátky rozvoje sebepoškozujícího se jednání

SP jednání rozhodně není výsledkem jediné situace. Při pokusu o chápání SP je potřeba uvědomit si, že všechno souvisí se vším. Stejně tak se i např. osobnostní rysy skládají a ovlivňují s vnějšími vlivy i aktuální náladou. Co mohlo být důvodem pro jedno SP, může být příště naprosto bezvýznamné. Nesmí být podceňováno ani sociální a rodinné zázemí, které často celému problému položilo solidní základ.

Autorka je přesvědčena, že SP jednání se nejčastěji vyskytuje u tzv. schizoidních typů osobnosti. Fritz Riemann je charakterizuje jako osobnosti, jejichž základní problém je strach z odevzdání sebe sama a přeceňují vlastní schopnost nezávislosti. Silně se distancují od společnosti a jsou silně ovládány strachem z mezilidských vztahů. Kvůli tomu se neustále zvětšuje jejich izolovanost, což je živnou půdou pro rozvoj SP. Vysvětluje to částečně důvod, proč si tito lidé ve většině případů nedokáží sami říct o pomoc. Zde se hodí citace z Riemannovy knihy: "...Zeptat se někoho, povědět mu o své nejistotě a úzkosti by totiž předpokládalo důvěrnou blízkost; protože schizoid k nikomu takový vztah nemá, myslí, že se musí obávat, že bude nepochopen, vysmíván nebo dokonce pokládán za pomateného..."

Tohle je velice dobrý příklad výše zmíněné myšlenky. Podporuje ji i A. – jedna z dobrovolníků, kteří se uvolili na tomto textu spolupracovat a podělit se o své zkušenosti:

„…Nejsem moc ráda mezi lidmi. Potřebuju svůj klid a samotu. Když pak přijdu do společnosti, připadám si, jako bych žila v jiné realitě. Neumím se volně začlenit do kolektivu, i když bych hodněkrát chtěla. Když jsem sama, jsem sice smutná ale spokojená. Občas si sice říkám, jaké by to bylo krásné mít nějakého opravdového přítele. Jenže problém je ve mně. Já žiju svými myšlenkami a většinou si neuvědomuju, že ostatní mi do hlavy nevidí. Myslím, že jsem velice výřečná, ale jak přijde na vyjádření vlastních pocitů, nemůžu najít ta správná slova. Stydím se k nějakému pocitu nahlas přiznat, aby mě ostatní neměli za slabou a nezačali se mi posmívat…“

Od doby sepsání této knihy však uběhlo několik desetiletí a ačkoliv je obsahově velice aktuální a nápomocná, pojem "schizoid" je uveden pouze v rámci citace. Zde se totiž naráží na téma tzv. hraničních osobností, kdy je pacient na pomezí psychózy (psychické poruchy), ale stále tuto mez nepřekročil(!). Pokud je tedy dále v této práci užíván pojem "schizoid", jedná se výhradně o odkaz na výše uvedený Reimannův citát a shrnutí úseku jeho díla.

Později v textu je rozebrán i další Riemannův typ osobností ve vztahu k SP jednání – depresivní osobnost. Opět se k pojmu "depresivní člověk", který Riemann používá, vztahuje stejný problém jako k termínu "schizoid". Modernější charakteristika zní: "…Dle novějších pramenů je sebepoškozování spíše záležitostí osobnosti s emočně nestabilními prvky, případně emočně nestabilními poruchami (patří sem mimo jiné emoční nestálost, narušené vnímání a zkreslené představy o vlastní osobě, sklon k zaplétání se do nestabilních vztahů atd.). Všeobecně mají k sebepoškozujícímu se jednání sklon spíše ženy než muži, a to v poměru dva ku jedné…"

Stručně lze vlivy mohli rozdělit na vnější a vnitřní. Vnější vlivy jsou záměrně uváděny na prvním místě, protože již od narození je jim lidská osobnost vystavena a ve výsledku jsou to ony, které formují vrozené předpoklady.

2.1 Vnější vlivy

Od doby, kdy se dítě narodí, je ovlivňováno vnějšími vlivy, které, jak je již výše zmíněno, utvářejí a určují projevy dané geneticky. Všeobecně se základ pro duševní poruchy a nestabilitu utváří do dvou, maximálně tří let, kdy dítě přijímá signály ze svého okolí a nemá možnost na ně adekvátně reagovat. Riemann popisuje tato nejranější stádia lidského vývoje na tehdejší dobu převratným způsobem. Poukazuje na velkou důležitost převážně prvních dnů a týdnů života novorozence. Dítě potřebuje pocit blízkosti, něhy a vyvážený harmonogram. Jakákoliv nevyváženost může položit základ nestabilnímu vývoji osobnosti. "Okolí musí v dítěti budit důvěru, aby i ono později dokázalo okolí důvěřovat," je citát z jeho díla. Tato zpětná vazba je velice důležitá a pro pacienty trpící SP jednáním je jednou z klíčových, které musejí dosáhnout.

Dospělí jedinci se dokáží s problémy, strachy a úzkostmi rozumově vypořádat a tím jejich účinky zmírnit. Dítě takovou možnost nemá a tato bezmoc ho dělá o to víc citově zranitelnější. Může se tak posílit maladaptivní (špatně přizpůsobivé) chování dítěte v budoucnu.

Důležité jsou způsoby výchovy (výchozí myšlenka pochází opět od Riemanna). Příliš striktní omezování rozvoje dítěte napáchá stejné škody, jako výchova naprosto benevolentní. Měla by být vyvážená, aby dítě přesně chápalo, co smí a co už ne a znalo důsledky překročení hranic, které však nějakým způsobem s daným pravidlem souvisejí. Nemá logiku zakazovat dítěti, které miluje čokoládu, za špatné známky ve škole jeho pochoutku – to spolu absolutně nesouvisí a vyvolává to v dítěti potřebu vzdorovat nespravedlivému a bolestivému omezení. Vytváří se tak základ pro vývoj: zákaz / pocit křivdy / naschvály a neposlušnost ze strany dítěte / regresivní opatření ze strany rodičů.

Tak vzniká jeden z mnoha bludných kruhů na území mezilidských vztahů. Během této doby se dítěti usazuje v podvědomí nedůvěra, odtažitost a potřeba obrany. Ta může být buď pasivní – vytvoření vnitřních neproniknutelných zdí, nebo může být aktivní – stupňující se agrese. Přestože jsou to maladaptivní projevy osobnosti, která neumí jinak reagovat a často si je svého jednání a jeho nesprávnosti vědoma, jsou jí tyto reakce kladeny na vinu. Citové vztahy s okolím už jsou tak ovlivňovány i postojem ze strany dítěte. Spouští se řetězové reakce modelů chování, kterých je tolik, kolik je různých lidských osobností.

Pokud se nevytvoří dostatečně brzo vztah důvěry k okolnímu světu, je narušen celý proces socializace dítěte a je pravděpodobné, že se budou prohlubovat problémy v komunikaci s okolím. Introvertní jedinci si často vytvářejí bohatý vnitřní život. Přitom, možná právě kvůli tomu, se ochuzují o reálné prožitky. Protože je ale člověk v zásadě společenský tvor, objeví se časem potřeba, někdy i nevědomá, bližší kontakt navázat. Tady záleží na stupni osobnostního vývoje a zralosti a na uvědomění si samotné potřeby navázání důvěrné blízkosti. Právě to uvědomění má výrazný význam, protože aby mohl se mohl člověk duševně vyvíjet, potřebuje u spousty jevů nejdříve pochopit principy, na kterých fungují. Teprve poté má možnost na ně adekvátně zareagovat, i kdyby pochopení bylo pouze podvědomé.

Vnitřní tenze vzniká zároveň s prvním neúspěchem – ať už domnělým nebo skutečným. Schizoid (podle výše uvedené definice!) automaticky předpokládá budoucí neúspěchy a je tedy ve vztahu k okolí ještě chladnější a odtažitější. Tenze tím roste, protože vnitřní svět přestává stačit a nastupuje potřeba svěření se a sdílení vlastních myšlenek, potřeby blízkosti něhy a pocitu pohody. Jeho akce však směřují špatným směrem, protože jednají podle schématu "dokaž mi, že ti můžu věřit". Toto schéma uplatňují na své okolí a logická reakce je odmítnutí. Většina lidí nemá zájem podstoupit celou tu těžkou cestu a dostat se tak ke schizoidovi, který jim navíc klade neustále nové překážky a zkoušky.

Nedostatek důvěry vytváří schéma, které lze nazvat "syndrom samoty", kdy člověk trpí představou, že je na světě vlastně zbytečný, lehce postradatelný a nikdo ho nemá rád. I když to tak téměř nikdy není, labilní osobnost dokáže ta představa tak ovládnout, že začne být paranoidní a vidí úskoky a nepřátele na každém kroku. Mezitím se neustále zvyšuje vnitřní tlak a stačí jednoduchý podnět – např. někdo v okolí, kdo provozuje SP nebo nějaký z článků, kde různé osoby popisují prožitky při SP jednání. Počáteční zvědavost se tak velice rychle změní v závislost, která se při nedostatku pozornosti prohloubí v psychózu a postižený provozuje SP buď už automaticky, nebo pro čiré potěšení a původní pohnutky ustupují do pozadí (tato práce se dále nezabývá problémem SP jednání jako psychózou). Syndrom samoty je názorně ukázán na následující citaci z internetového zdroje :

"Řezání je strašná závislost. Stačí jednou a pak už se toho jen tak nezbavíte...ale to každej, kdo tomu propadl, ví. Jako JÁ .Nikdy sem si nemyslela, že takhle dopadnu ...ale aspoň dokážu snášet to vypětí a ten život který prostě není podle mých představ a nikdy nebude...Proč se nedokážu změnit?? Proč se nedokážu mít ráda?? Prooooč? Ve skutečnosti nejsem nikdo. Jen zápis. Zápis v seznamu žáku ve škole kde je i další spousta jinejch...zápis v nějakém seznamu občanů, jako dalších přes deset milionů lidi...a nakonec odejdu a budu jen nápis na kamenný desce a neštěkne kvůli mě ani pes...fajn představa...doufám že aspoň jednou budu střed vesmíru pro někoho druhýho a bude to už konečně tak jak má...jak bych si přála...a že toho moc nechci..."

U adolescentů se většinou nacházíme v počátečních fázích, kdy už je tu problém s SP, ale stále se nacházíme u volání o pomoc. Mohou mít latentní sklony k psychickému narušení, ale tyto zpravidla ještě nejsou rozvinuty. Je potřeba si uvědomit, že jejich jednání je vyjádřitelné jen v paradoxech – naznačují touhu po pozornosti a zároveň se u nich projevuje tendence uzavírat se a odmítat kontakt s okolím. Společnost neví, co od nich může očekávat a instinktivně se jich straní. Každý paradox tvoří bludný kruh, který je velice těžké, někdy nemožné, prolomit. Daří se tak jedině, pokud pacient spolupracuje, což však vyžaduje vazbu na nějakou osobu, ke které si dokáže vytvořit vztah oboustranné důvěry.

U většiny osobností, které provozují SP, lze vysledovat určitou návaznost akce a následné reakce. Většinou ve vztahu k jim nejbližším osobám jako jsou rodiče a kamarádi (tady se předpokládá, že introvertní vývoj osobnosti ještě nezašel do extrému a jakási komunikace mezi pacientem a okolím probíhá). Tito lidé jsou velice citliví na sebemenší signály, které pocházejí (nebo o kterých se oni domnívají, že pocházejí) od jejich blízkých. Silně tu pracuje aktuální nálada, která je zase ovlivňována např. počasím, fyzickým stavem, kvalitou spánku, měsíční fází, etapou menstruačního cyklu u dívek apod. Pokud tedy tyto faktory negativně působí na osobu již od začátku dne (týdne, měsíce), stačí lehká stimulace – nevhodný tón, domněle křivý pohled, drobná pře – a řetězová reakce se může nastartovat. Zvláště pokud se jedná o vztahovačného jedince, který každý negativní projev okolí zkresleně posuzuje jako kritiku vlastní osoby.

Důležitá je i věc, že události v řadě hodin až let se vrství na sebe, posilují se a využívají přirozeného lidského sklonu k podceňování sebe sama. Zde je příklad, který se zároveň vztahuje k výše uvedené citaci A.:

Dívka A. (17) vyrůstala v ucelené rodině jako první ze dvou dětí. Neprocházela bitím, týráním, odmítáním rodičů ani jinými závažnějšími problémy. O jejím rodinném zázemí se tedy dá mluvit jako o ucházejícím. Odmala však projevovala samotářské sklony, zdánlivě nelpěla na hýčkání rodičů tak, jako jiné děti. Po nástupu do školy však nastaly neustálé víceméně neúspěšné pokusy o šikanu. Díky tomu si vybudovala kolem své téměř přecitlivělé povahy obranné zdi, díky kterým doteď působí na okolí chladným a odtažitým dojmem. Ze začátku komunikovala velice stroze a trvalo dlouho, než se dokázala alespoň trochu pootevřít a ještě déle, než souhlasila se spoluprácí na tomto projektu.

S nástupem na vyšší stupeň základní školy se situace zdánlivě zlepšila. Citově se upnula ke svému psovi, který jí víceméně nahrazoval kamarády. Když poté na delší dobu odjela, po návratu zjistila, že její mazlíček mezitím zemřel. Jak sama přiznává, byl to zlomový bod. Ve spojení s právě ukončenou první láskou se velice dlouho nemohla psychicky vzpamatovat. Rok a půl se zdála v pořádku, když se u ní "náhle" projevila touha po SP. Dle jejích slov už nevěděla, co dělat, aby mohla normálně existovat a na internetu narazila právě na stránky o SP jednání. Protože jí připadalo, že tím nic neriskuje, zkusila to – ulevilo se jí a tak položila základ pro podvědomou vazbu úzkost - sebeublížení - úleva.

Půl roku na tento zážitek ani nepomyslela, ale ve škole začala být pod větším stresem kvůli kamarádce. Tehdy si vědomě ublížila podruhé. Místo škrábanců se lehce řízla. Další SP se odehrálo jen o dva měsíce později a po této řezné rance už zůstala jizva. Když si našla přítele, její psychický stav se zlepšil. Do doby, než přítel její problém odhalil a rozešel se s ní. Urychlilo to celý proces. Teď byla A. v následující situaci; stres vzrůstal kvůli neúspěchu ve škole. Známky se zhoršily kvůli neschopnosti se soustředit, byla neustále unavená a podrážděná, doma se s rodiči hádala a celkově ji okolí dusilo. Po rozchodu s přítelem ztratila důvod snažit se své jednání kontrolovat.

Pro lepší pochopení následuje podrobnější rozebrání situace A. Velice dobře ukazuje, jak je psychická stabilita křehká, zejména pokud je vystavena dlouhodobému stresu. Ze sdělení A. vyplývá, že byla stresována doma i ve škole. Neměla tudíž možnost psychicky si odpočinout. Předchozí zkušenost s uvolněním vnitřního tlaku při a po SP a tím vytvořené schéma jednání z prvního pokusu o SP tedy nadále tuto zpětnou vazbu posílily. Jakmile napjetí překročilo únosnou mez, ublížila si A. znovu. Tu tenzi sama popsala jako bolestivý tlak uprostřed hrudníku, který jí brání volně dýchat a neustále prohlubuje samotné stavy úzkosti. V tomto konkrétním případě tedy má mít SP za výsledek uvolnění vnitřního napětí.

A. za své jednání se následně pociťovala výčitky svědomí. Kvůli neutěšenému psychickému stavu se začala silně horšit ve škole. Únava bez zřetelné příčiny narušovala schopnost koncentrace a prospěch klesl. I toto bylo přitěžující, protože do té doby byla A. výborná studentka. Vedlo to k podrážděným reakcím, kterými vyvolávala negativní reakce okolí.

S přítelem dokázala své jednání korigovat až do náhlého rozchodu, kdy přišla o záchytný bod a ztratila na přechodnou dobu motivaci jakýmkoliv způsobem své touhy po SP usměrňovat. Tady je nutné si povšimnout právě tendence potlačovat SP jednání, zpravidla neúspěšně. Z tohoto období má A. nejhlubší jizvy. V současnosti však navštěvuje psychoterapii a prozatím se její stav zlepšuje. Zde se dostáváme od sociální poměrů – tedy poměrů částečně ovlivnitelných, k již výše zmíněným poměrům neovlivnitelným, jaké představují meteorologické vlivy, měsíční fáze, kvalita spánku apod. Změna tlaku může způsobit únavu, stejně pověstné "podzimní deprese", kdy pošmourné počasí vyvolává přinejmenším melancholii. Tělesná pohoda je podstatnou podmínkou pro pohodu duševní. Unavení pacienti snáze podléhají pokušení k SP. Často se také stává, že když se blíží úplněk, lidé špatně spí, trápí je noční můry apod. Kvalita spánku je v takovém případě mizivá a mozek nestačí utřídit všechny zážitky a alespoň trochu vyvážit pocity. O to se snaží i ve dne – mozek má neustále tendence vyrovnávat a stabilizovat emoční hladinu jedince. Při SP jednání nastává zoufalá úniková akce, kdy pacient nedokáže vyhledat jinou úlevu a je přehlušen i hlas zdravého rozumu a pudu sebezáchovy. Nenaskočí ochranné štíty kolem vlastního já, které by si během adolescenčního věku měl vytvořit. Tato ochrana se zapíná kdykoliv hrozí člověku vážné narušení vnitřní rovnováhy. Pokud je však nedostatečně vyvinuta, musí nastoupit jiné "relaxační" metody.

2.2 Vnitřní vlivy

Do vnitřních vlivů se řadí genetické dispozice a hormonální pochody v lidském těle, případně i aktuální nálada (kterou však z velké části formují právě vlivy vnější). Diskuze o tom, jestli větší vliv na osobnost mají geny nebo výchova a sociální prostředí, v minulosti probíhaly a poměr mezi těmito dvěma faktory je stále otevřenou otázkou. Tato práce preferuje názor, že výrazněji osobnost ovlivní právě vnější stimulace, které potlačují, nebo posiluje dispozice dané geny. Nelze však jedno od druhého definitivně oddělit, zvláště kvůli snadné zaměnitelnosti příčin a následků. Nabízejí se slova Karla Balcara :

"…Meze vývoje osobnosti jsou dány genovou výbavou. Osobnost k těmto mezím však nemusí vůbec dojít, nebo naopak dosáhne úplně k vlastním hranicím…"

Obecně lze určit, který typ lidské osobnosti je nejnáchylnější k SP jednání. Jde především o lidi introvertněji zaměřené, s melancholickými osobnostními rysy, kteří mohou být, a většinou jsou, v některých oblastech svého konání maladaptivní.

Bohatý myšlenkový život v kontrastu s horší schopností vyjadřovat vlastní pocity může způsobit mnohá nedorozumění, která však nejsou vyřešena právě kvůli neschopnosti vyjádřit se. Zůstávají v pomyslném skladišti pacientovy mysli a stávají se tak podkladem k sebepodceňování, nedůvěře a posilují strach z kontaktu. Pokud se jedná o osobu s melancholickým založením, posiluje to i přirozenou citlivost. Z té se ovšem velice snadno stane přecitlivělost, díky které dotyčný reaguje na ještě malichernější podněty než doposud. Tohle však neznamená, že pro něj ty důvody nejsou důležité. Jemu se naopak zdají v dané chvíli velice podstatné. Možná nějaké slovo nebo čin uhodily na citlivou strunu podvědomí a vyvolaly nepříjemnou vzpomínku nebo jen pocity, které ji doprovázely. Jakkoliv se potom může divit nad důvodem vlastního jednání, zranění, které si způsobil, už nezmizí a je velká pravděpodobnost, že svůj čin zase zopakuje. Tohle by však mohlo patřit i do vnějších vlivů, protože se tu opět naráží na zásah zvenčí.

Do vnitřních vlivů je tedy zařazeno především působení chemických procesů v našem těle. V pubertě je to faktor, který se nesmí podcenit. Právě proto trpí SP více dívky než chlapci. Souvisí to s každoměsíčním menstruačním cyklem a kolísavou hladinou ženských hormonů. V období menstruace jsou ženy psychicky velmi rozkolísané – od výbuchů vzteku až k hysterii. Tento všeobecně známý fakt však má i stinnou stránku. Okolí nemusí nutně zaregistrovat, kdy psychické rozrušení přesáhlo pomyslnou mez a dívka se pak stává nebezpečnou především sama sobě (platí i mimo menstruační období). Například po výbuchu vzteku se mohou váhy vychýlit do opačnou stranu – plačtivosti a přecitlivělosti. Vyvolá to pocit viny za předchozí chování a napětí se změní v agresi směřovanou na sebe samu. Mohou vzniknout kromě viny i další emoce – znechucení z vlastní osoby, pohrdání sebe samotnou nebo představa, že kvůli svému chování bude odmítána. Intenzita vnitřního psychického přepětí vzrůstá a opět dochází k SP.

Dispozice dané geneticky se sice mohou vnějšími podmínkami utvářet, přesto úplně změnit ne. V oblasti prokázání, nakolik jsou genetické dispozice ovlivnitelné, se však lze pohybovat jen v mezích hypotéz. Kupříkladu – osoba má v genech zakódovány sklony k hlubokým depresím. Výchovou a šťastnými náhodami lze tyto stavy zmírnit, ale depresemi bude pravděpodobně procházet stále – i když už pravděpodobně ne tak těžkými, jako kdyby měla špatné dětství. Opět se hodí příklad ze života slečny A.

Poté, co A. navštívila několikrát psychoterapeuta i psychiatra a podrobila se osobnostním testů, zjistila, že je silně melancholicky založený typ a má vrozené předpoklady k úzkostným stavům, kterými trpěla už její babička. Matka takovými stavy v období puberty procházela také, ale ani jedna neměla problém s SP. Slečně A. byl doporučena antidepresiva a pokračující psychoterapie. Uvádí též, že její druhá babička prožívá stavy velmi blízké depresím celý život a obzvlášť silně poslední dobou (zhruba tři až čtyři roky zpět).

Genetika tedy nesporně tyto dispozice ovlivňuje. U A. zřejmě došlo i k tomu, že byly tyto její vrozené rysy posíleny jak ze strany matky, tak otce. Poklidné dětství mohlo tyto problémy zmírnit, ale nástupem do školy se během let pouze prohlubovaly. Je možné se domnívat, že kdyby ji školní kolektiv od začátku přijímal kladně, její osobnost by se vyvíjela naprosto odlišným směrem. V tomto hypotetickém případě by se však musela brát v potaz skutečnost, že A. nebyla pouze pasivním objektem, ale i ona na své okolí působila a tak vyvolávala určité reakce. Pro podobný rozbor však v této práci není místo.

Mezníkem dětského vývoje je doba, kdy začne mít rozvíjející se osobnost touhy a ideály a ty musí srovnávat s realitou. Adolescenti jsou vystaveni mnoha otřesům. Jde o čas, kdy už zhruba vědí, co chtějí, ale nemají prostředky své sny uskutečnit nebo je alespoň připodobnit realitě. Vytváří to určitou frustrující bezmoc a nedůvěru v budoucnost. Když adolescent cítí, jak se bortí jeho ideály, vidí před sebou jen velice šedou budoucnost. Než se přesvědčí, že všechno na něj teprve čeká, je velice zranitelný. Zažité strachy, úzkosti a nejistota se střetává s těmi samými pocity ze strany vrstevníků a může se i navzájem posilovat. Protože se zároveň jedná o období osamostatňování, což nezřídka provázejí i konflikty s rodiči a dospělými jedinci všeobecně, neodvažují se včas vyhledat vhodnou pomoc.

2.3 Sebepoškozování a depresivní osobnost

Tomuto oddílu možná tak úplně nenáleží zařazení spolu s vlivy působícími na vývoj osobnosti, nicméně je sem zařazen pro lepší orientaci . Dle Riemannova rozdělení, je depresivní typ osobnosti protikladem jím charakterizovaného schizoidního typu. Schizoid je ovládán strachem z blízkosti a ztráty vlastního já. Naproti tomu depresivní člověk se nejvíce obává právě vlastního osamostatnění. Riemann uvádí dvě hlavní příčiny rozvoje depresivní osobnosti – rozmazlování nebo odpírání v raném dětství. Stěžejní význam pro má tento citát:

V konečném efektu působí rozmazlování i odpírání podobně: obojí přístup vede většinou k tomu, že se vyvine depresivní struktura osobnosti. Rozmazlované dítě pouze zažívá strach a krize většinou až později, když už ho život tolik nehýčká jako kdysi matka (…) Pak vychází najevo, že člověk nedorostl tvrdým stránkám a požadavkům života, a propukne deprese. Postižený pak také často hledá východisko v nějaké závislosti…"

SP beze vší pochybnosti závislost je. Následuje pouze stručné shrnutí varianty, kdy se dítěti se dostává pouze odmítavého chování ze strany matky. Takové dítě se naučí předem rezignovat na svoje požadavky, je pro ně časem nemožné je svobodně projevit a v pokročilejším stádiu je skrývá i samo před sebou. Snaží se vyplnit všechny požadavky svého okolí – což je z dlouhodobého hlediska nemožné. Zde vyvstává další z významných faktorů a tím je pocit viny. Postižený sám sobě dává za vinu něco, co ani splnit nemohl, co se ve skutečnosti dokonce neodehrálo jeho (ne)přičiněním. U depresivních lidí je problém s nedostatkem zdravé agresivity. Naučí se potlačovat její projevy v zárodku. Tento stav je trvale nemožný, za předpokladu udržení zdravého rozumu. Proto se, zvlášť v pubertě, kdy působí výše zmíněné faktory, může u depresivní osobnosti promítnout agrese dovnitř. Když je pacient neustále ovládán a vláčen pocitem viny a přidruží se agrese, za kterou se opět cítí vinen, promítne ji do sebe. Opět citát z Riemanna:

"…Jak může být agresivní, prosadit se a stát si na svém, když je plný strachu ze ztráty, prožívá se jako závislý, a je tak odkázán na lásku? Ten, kdo je závislý, přece nemůže zaútočit na toho, na kom je závislý, koho potřebuje…"

Depresivní člověk potřebuje všeobecně všechny. Snahou vyplnit jejich požadavky se snaží zasloužit si lásku. Proto je 'vždy vinen jen on'. Dovnitř směřovaná agrese se při shodě okolností může promítnout do SP a tak dát vzniku závislosti. SP jednání se tak stává trestem za domnělou vinu. Vnitřní a vnější vlivy se tedy utváří dle daného prostředí, v němž postižený vyrůstá a následně, jak je on sám svou pasivitou a povolností ovlivňuje. Naprosto odlišný případ nastává u hysterických osob (převážně žen), kdy SP nebo vyhrožování SP jednáním slouží jako vydírací prostředek za účelem dosažení konkrétního cíle. V této situaci se nejedná o závislost a celkově nabývá SP naprosto odlišného významu, jehož rozbor nelze zařadit do této práce.

 
Související odkazy
· Více o tématu Sebepoškozování
· Další články od autora Blizi


Nejčtenější článek na téma Sebepoškozování:
Tipy na filmy

Hodnocení článku
Průměrné hodnocení: 5
Účastníků: 1

Výborný

Zvolte počet hvězdiček:

Výborný
Velmi dobré
Dobré
Povedený
Špatné

Možnosti

 Vytisknout článek Vytisknout článek

"2. Počátky rozvoje sebepoškozujícího se jednání" | Přihlásit/Registrovat | 9 komentářů | Vyhledávání v diskusi
Komentáře vlastní jejich autoři. Neodpovídáme za jejich obsah.

timberland 14 inch (Hodnocení: 1)
Od: chenfei - Pondělí, 19.08. 2013 - 03:10:07
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
South African Minister of Water and Environmental Affairs Edena Molewa said on Tuesday that her department is working hard to sign a memorandum of understanding with Mozambique to set up a fence along the boundary timberland boots discount of the KNP. But Mozambique has already postponed the signing of the agreement a number of times. Two or three meetings with Mozambique on the matter had been postponed. A change of minister on the Mozambique side had also contributed to the delay. The delay has been going on for one year and a half, Molewa said. Regional police commander Charlton Mureithi timberland boots clearance said the suspect, yet to be identified but of Somali origin, was planting an improvised explosive device (IED) on the roadside near the local Provincial General Hospital when it went off. "We heard the explosion at around 9 pm on Wednesday night. The explosion could have caused massive deaths and destruction because it was being planted on a busy road. The impact timberland boots cheap was huge," Mureithi said. According to the locals, the body parts of the suspect were strewn around the scene. Two days after the abduction, the suspects posted a video on YouTube showing the seven kidnapped blindfolded, with their hands on their heads, appealing on President timberland 14 inch Mohamed Morsi to respond to the captors' demands to release them. On May 22, the soldiers were released after mediation and the manhunt is ongoing in search for the captors. Under the overarching theme of "Hand in Hand with a More Dynamic Africa", the discussions will be focused on three themes:" Robust womens timberland boots and Sustainable Economy," "Inclusive and Resilient Society" and "Peace and Stability." Representatives from Japan, African countries, international organizations, donor countries, the private sector and civil society will produce an action plan including specific actions by Africa, Japan and timberland boots for women the international community at the three-day international conference. Japanese Prime Minister Shinzo Abe said in his opening remarks that Japan will provide a new aid package worth about 3.2 trillion yen for Africa, including official development assistance, over the next five years.The road is usually busy and used by many motorists, including security agents, timberland boots for men who are now key targets of grenade and terror attacks.CF http://my-calling-card.com/groups/outward-fdi-mbt-shoes-clearance-from-east-and-g/ http://www.xdreameverything.com/wp/groups/measures-may-not-be-bad-news-for-the-emerging-markets/ http://www.vehiclefriends.com/groups/measures-may-not-be-bad-news-for-the-emer4-35markets/ http://www.title.com.br/comunidade/groups/measures-may-not-be-bad-news-for-the-436/ http://www.timegiving.net/groups/measures-3e6bad-news-for-the-emerging-markets/ http://www.thecatholicsnetwork.com/groups/measures-may-not-be-bad-news-for-the-emerging-markets-436/ http://www.srkmm.com/groups/measures-may-436bad-news-for-the-emerging-markets/ http://www.socialesvipteen.com/groups/measures-may-not-be-bad-news-for-the-emerging-markets/ http://www.shoplikspace.com/groups/measures-may-not-be-bad-news-for-the-436markets/ http://www.sailingaddict.com/cheapcleatsforsoccer/2013/08/16/crises-valuable-mbt-shoes-clearance-experience/ http://www.potcops.com/groups/measures-may-not-be-bad-news-for-the-emerging-m6/ http://www.petclubindia.com/groups/measures-may-3we6trbe-bad-news-for-the-emerging-markets/ http://www.ourpleasantvalley.com/groups/measures-may-not-be-bad-news-for-the-dchvgj/ http://www.onlinegames3d.com/groups/measures-may-not-be-bad-news-for-the-e36/

Re: 2. Počátky rozvoje sebepoškozujícího se jednání (Hodnocení: 1)
Od: owiqweuw - Středa, 10.12. 2014 - 08:43:58

http://www.airshoeclub.com/ [www.airshoeclub.com] Nike Air Max [www.airshoeclub.com], nike Free Run [www.airshoeclub.com], Nike Air Max 90 [www.airshoeclub.com], Nike air max Black Friday [www.airshoeclub.com]
http://www.shoeflysell.com/ [www.shoeflysell.com] nike air max 2014 [www.shoeflysell.com], nike free run [www.shoeflysell.com], retro air jordan [www.shoeflysell.com], nike blazer [www.shoeflysell.com], Nike Free Run Black Friday [www.shoeflysell.com]
http://www.winshoesair.com [www.winshoesair.com] Nike free run [www.winshoesair.com], nike air max 90 [www.winshoesair.com],r etro air Jordan shoes [www.winshoesair.com], nike blazer [www.shoeflysell.com], Air Jordan Shoes Christmas [www.winshoesair.com]
http://www.ukairshoesale.com/ [www.ukairshoesale.com] Nike air max [www.ukairshoesale.com], Air Jordan shoes [www.ukairshoesale.com], Nike Free Run [www.ukairshoesale.com], Nike Shox [www.ukairshoesale.com]
http://www.sportrunshoesale.com/ [www.sportrunshoesale.com] Nike free run [www.winshoesair.com], nike air max 90 [www.winshoesair.com], nike air max mens [www.sportrunshoesale.com], Nike Free Run Christmas [www.sportrunshoesale.com]
http://www.maxrunshoesaol.com/ [www.maxrunshoesaol.com] Nike free run [www.winshoesair.com], nike air max 90 [www.winshoesair.com], retro air Jordan shoes [www.maxrunshoesaol.com], nike blazer [www.shoeflysell.com], Air Jor

Přečíst zbytek komentáře...


Re: 2. Počátky rozvoje sebepoškozujícího se jednání (Hodnocení: 1)
Od: zakbowden2 - Úterý, 20.01. 2015 - 10:39:00
Being produced that Cheap replica watches [hardeepbharya.12blog.org] even in the 1980s, the GMT Master is indeed has become a real Breitling replica [jonathankent.plisweb.com] watch collection. It should be noted that on the three types of glasses, the Pepsi blue and red is by far Replica omega watches [marybrindley.angelfire.com] the most sought after. Then there are the black and red and the black. These last two models must usually be negotiated a little cheaper than Pepsi. The average price of the GMT-Master has multiplied by eight in ten years (for a steel model)!

Re: 2. Počátky rozvoje sebepoškozujícího se jednání (Hodnocení: 1)
Od: wq123 - Pondělí, 28.12. 2015 - 01:44:00

all to provide uggaustralia.com [www.uggsoutlet.com.co] a lululemon outlet [www.yoga-pants.net.co] exceptional susceptibility coach black friday [www.thejoreseproject.com] most hermes bags [www.hermesbags.jp.net] indicate huaraches [www.air-huarache.co.uk] an toms shoes outlet [www.toms--outlet.com.co] individual microphone salvatore ferragamo [www.salvatoreferragamo.in.net] stand, marvelous new balance store [www.newbalance-shoes.org] sound experience prada [www.prada.com.de] minimize method nike outlet [www.nike-shoes-canada.ca] so as michael kors outlet [www.cheapmichaelkors.us.org] the user's refers to softball bats [www.softball-bats.us] as, in a tiffany and co [www.tiffany-andco.com.au] noisy gucci outlet [www.guccishoes.in.net] setting, michaelkors.com [www.michael-kors-outlet-online.us.org] may additionally polo ralph lauren outlet [www.ralphlaurenoutletonline.in.net] be sure the very good mont blanc pens [www.montblanc--pens.in.net] quality in addition aftereffect of pandora bracelets [www.pandorajewelry.top] the ray bans [www.raybanwayfarer.in.net] call, pandora jewellery [www.pandorajewellery.com.au] to enable juicy couture [www.juicycoutureoutlet.net.co] the burberry handbags [www.burberry-outletstore.net] owner applications the iphone tiffany und co [www.tiffany-und-co.de] to find tiffany and co [www.tiffany-andco.com.au] out louis vuitton [www.louisvuitton-outlet.c

Přečíst zbytek komentáře...


Re: 2. Počátky rozvoje sebepoškozujícího se jednání (Hodnocení: 1)
Od: ypMs - Středa, 29.03. 2017 - 11:14:18

Air Max 90 [www.nikeair-maxoutletstore.us]

Nike Air 90 [www.nikefactorystoreol.com]

Pandora Store [www.pandoraolstore.com]

Adidas Shoes Discount Marketplace [www.adnmdstsaleo.com]

louboutin heels [christianlouboutinfrsale.com]

Nike Zapatos [www.zapatosdenikesp.biz]

adidas store [www.adidasshoesdiscountos.us]

Hogan Outlet [www.hoganoutletscarpeol.com]

Moncler Jackets Discount Marketplace [www.monclersaleol.top]

abercrombie and fitch store [abercrombiespstore.us]

Canada Goose Womens Coats [www.canadagooseosal.top]

toms sale [www.tomsonsaleo.online]

Nike Air Women [www.nikestoreolsale.com]

Air Nike [www.schuhnikeairde.com]

Nike Air Pas Cher [www.nikeairpaschero.com]

Moncler Sale [www.monclerstoreofficialoutlet.com]

newest lebron shoes [lebrons11sale.us]

Nike Air Jordan 11 [www.jordans11retros.us]

Uggs For Cheap [genuinbootsale.us]

ADIDAS NMD SALE ON LINE [www.adidasnmdsaleo.top]

Jordan Store [www.jordanstoreoutleto.us]

Oakley Sunglasses Cheap [www.glassesaleol.top]

Přečíst zbytek komentáře...


Re: 2. Počátky rozvoje sebepoškozujícího se jednání (Hodnocení: 1)
Od: leilei3915 - Úterý, 15.08. 2017 - 09:57:58
20178.15wengdongdong

nike huarache [www.nikehuarache.me.uk]

ugg boots clearance [www.uggbootsclearance.net.co]

converse shoes [www.converseshoes.us.org]

canada goose canada [www.canadagoosecanada.com.co]

uggs uk [www.ugg.org.uk]

michael kors bags [www.michael-korsbags.us.org]

adidas football boots [www.adidasfootballboots.me.uk]

polo shirts [www.poloshirtsralphlauren.us.com]

ugg australia [www.uggsaustraliaboots.us.com]

nike roshe run [www.rosherun.org]

supreme new york [www.supreme-newyork.com]

adidas shoes [www.adidas.in.net]

uggs clearance [www.uggsclearance.com.co]

ray ban sunglasses [www.cheapraybansunglasses.net.co]

longchamp outlet store [www.longchamp-outletstore.us.com]

cheap nfl jerseys [www.nfljerseyswholesalecheap.us.com]

adidas nmd [www.adidas-nmdshoes.us.com]

christian louboutin outlet [www.christianlouboutinoutletusa.us.com]

true religion jeans [www.true-religionjeans.us.org]

oakley vault [www.oakleys-sunglasseswholesale.us.com]

oakley sunglasses [www.oakleys-sunglasseswholesale.us.com]


Přečíst zbytek komentáře...


Re: Ty samé řeči... (Hodnocení: 1)
Od: xiaojun - Pátek, 25.08. 2017 - 09:14:17
20170825 junda

ysl outlet [www.ysloutlet.us.com]

Nike Free shoes [www.shoelysale.com]

adidas nmd [www.adidasnmduk.org.uk]

uggs outlet [www.uggsoutletonline.com.co]

michael kors outlet online [www.michaelkorsoutletonline-stores.us.com]

oakley sunglasses [www.oakleysunglassesofficial.us.com]

thomas sabo [www.thomassabocharms.org.uk]

lacoste polo shirts [www.lacostepoloshirts.us]

prada sunglasses [www.pradasunglasses.us.com]

adidas shoes [www.shoelysale.com]

polo ralph lauren [www.poloralphlauren-outlets.us.com]

coach outlet store online [www.coachoutletstore.com.co]

hermes bags [www.hermes-outlet.us.com]

oakley sunglasses [www.oakleysunglassesofficial.us.com]

michael kors outlet [www.michaelkorsoutlet-onlineclearance.us.com]

cheap uggs [www.cheap-uggs.us.org]

ralph lauren sale [www.ralphlaurenukofficial.me.uk]

oakley sunglasses [www.oakleysunglassesofficial.us.com]

coach outlet online [www.coachoutletonlinecoachfactory-outlet.us.com]

lebron james shoes [www.lebronjamesshoes.in.net]

soccer shoes<

Přečíst zbytek komentáře...

Re: Ty samé řeči... (Hodnocení: 1)
Od: dfhdf - Čtvrtek, 28.09. 2017 - 16:45:42
 

Adidas Shoes [www.ken-realestate.com]
Hat Monster [www.allvirtualrealty.com]
adidas porsche [www.teamtrc.com]
Adidas Porsche [www.voguesuperstore.fr]
Monster Energy and Fox [www.topsupermarket.co]
jordan [www.voguesuperstore.pw]
new balance 1400 [www.voguesuperstore.fr]
cheap wholesale adidas nmd runner men [www.topsupermarket.co]
cheap wholesale nike air max 90 jcrd [www.voguesuperstore.pw]
Beat Speaker Dock [topvoguestore.co]
Nike Zoom Kobe [topvoguestore.co]
Caps [www.vogueshipping.co]
Pas Cher Mode Jordan Receiver RCVR 2/II Homme [www.vogueshipping.co]
Ray Ban 3475Q [sunglasses.shoppingsite.co]
Adidas Eqt Guidance 93 [official.shoppingsite.co]
nike air max 90 cheetah print (pink/black) [www.tokozen.com]
Body sculpting [www.whzdhr.com]
Cheap Wholesale Adidas Shoes NMD Runner [www.allshoes.co]
Cheap Caps Wholesale New Era 59fifty [www.voguesneakerstore.com]
Venta al por mayor Beat Speaker Dock [www.topfashion.com.es]
Mens Cheap Nike Air Max Jordan 4 Retro [www.decoration-links.com]
Venta Al Por Mayor Barata Zapatos Air Jordan 3 [www.freight-forwarders-forwarder.com]
Fashion Sale Womens [www.f-sbb.org]
Přečíst zbytek komentáře...

Re: 20171013 junda (Hodnocení: 1)
Od: xiaojun - Pátek, 13.10. 2017 - 08:51:37
20171013 junda

michael kors outlet [www.michaelkorsoutletmks.us.com]

burberry outlet [www.burberryoutletstore.in.net]

oakley sunglasses [oakley.sunglassess.us.com]

cheap ugg boots [www.cheapuggboot.com.co]

canada goose jackets [www.canadagooseoutlet-stores.com.co]

uggs outlet [www.uggsoutletstore.com.co]

air max 90 [www.airmax90uk.co.uk]

pandora jewelry [www.pandorajewelrycharms.in.net]

coach factory outlet [www.coachoutletcoachfactoryoutlet.us.com]

burberry outlet store [www.burberryoutletstore.in.net]

coach outlet online [www.coachoutlet-onlinecoachfactoryoutlet.us.com]

mulberry sale [www.mulberrysaleuk.org.uk]

cheap jordans [www.cheapjordansonline.us.com]

michael kors outlet online [www.michaelkorsoutletmks.us.com]

puma outlet [www.pumaoutlet-online.com]

lacoste soldes [www.polo-lacostepascher.fr]

michael kors outlet [www.michaelkorsoutletmks.us.com]

prada outlet online [www.pradaoutlet.us]

ugg boots [www.ugg-bootsoutlet.us.org]

ralph lauren [www.ralphlauren-poloshirts.org.uk]

Přečíst zbytek komentáře...


© 2005 UNITED-NUKE Powered Site.

Powered by Copyright © UNITED-NUKE. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.04 sekund