Sebepoškozování

Bakalářská práce -
Publikováno: Pondělí, 23.06. 2008 - 08:35:06
Téma: Sebepoškozování


Opět další z bakalářských prací s tématikou sebeubližování.

Ukázka:

Úvod

Sebepoškozování, ač se mezi adolescenty vyskytuje v nezanedbatelné míře, je doposud pro mnoho lidí jevem neznámým. Důvodů může být zřejmě několik. Myslím si, že příčinou může být například fakt, že sebepoškozování mimo populaci psychiatrických pacientů je jevem poměrně novým a i v zahraničí je mu zvýšená pozornost věnována až v posledních letech (například většina zde citovaných výzkumů není starší než 5 let). Dalším důvodem může být to, že lidé, kteří mají zkušenost se sebepoškozováním, jej provádí nejčastěji tajně a s dalšími lidmi o něm většinou příliš nemluví. K jeho rozšíření v posledních letech přispívá podle mě velkou měrou i internet, který umožňuje adolescentům sdílet vlastní poznatky a zkušenosti s ním. Svědčí o tom vzrůstající počet různých internetových blogů a diskusních fór zabývajících se tímto tématem. První články o sebepoškozování v populárních periodikách, které jsem zaznamenal, se objevily v únoru letošního roku. Tím prvním byl pravděpodobně článek s názvem „Žiletko, má lásko“ který vyšel v časopisu Reflex. Jeho značná otevřenost a určitá syrovost vyvolaly na internetových stránkách tohoto časopisu velmi rozsáhlou diskusi, v níž se objevilo celé spektrum reakcí od neskrývaného údivu přes odmítnutí, soucit, až po otevřené výpovědi mnoha dalších lidí o jejich vlastních zkušenostech se sebepoškozováním. Z mnoha příspěvků byla cítit nedostatečná informovanost o tomto jevu a s ní možná spojený určitý předsudečný postoj vůči němu. Toto je i jeden s důvodů, proč se vyplatí o tomto tématu psát a blíže se jím zabývat.

Své bakalářské práci jsem stanovil dva cíle. Tím prvním je zjistit, jak se k tématu sebepoškozování staví odborná, především nepsychiatrická literatura a pokusit se tyto poznatky shrnout do smysluplného celku. Tento cíl se pokusím naplnit v teoretické části práce. Druhým cílem, jenž bude zároveň cílem výzkumné části, je zjistit, jaké mohou být motivy, které vedou některé adolescenty k sebepoškozování a jak vlastně tito adolescenti sebepoškozování samotné prožívají. Právě prozkoumání motivů a prožívání sebepoškozování vnímám jako vhodný výchozí krok pro hlubší pochopení problematiky sebepoškozování.

Sebepoškozování v této práci je pojímáno, jako reakce na stresovou situaci a nezahrnuje mnoho jiných kulturně tolerovaných (i netolerovaných) chování vykonávaných za účelem zdobení nebo znázornění sociálního, kulturního nebo duchovního významu (Lieberman, 2004).

více zde: http://is.muni.cz/th/144300/fss_b/motivace_k_sebeposkozovani_a_jeho_prozivani_u_adolescentu.doc

Tento článek si můžete přečíst na webu Sebepoškozování
http://www.sebeublizovani.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.sebeublizovani.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=243