Sebepoškozování

3. Průběh sebepoškozujícího se jednání
Publikováno: Pondělí, 24.11. 2008 - 09:55:14
Téma: Sebepoškozování


Třetí část středoškolské odborné činnosti.

3. Průběh sebepoškozujícího se jednání

Mnoho náznaků se objevilo v předchozím textu. Je tedy potřeba je shrnout a vytvořit nich ucelený obraz. Do SP jednání patří nejen samotný akt sebepoškození, ale i hodiny, někdy dlouhé dny, které mu předcházejí. Možné příčiny SP jednání už byly naznačeny, v této části se dostáváme ke spouštěcímu faktoru (případně faktorům). Prapůvodním popudem může být, a často také je, zvědavost spolu s pocitem, že dotyčný je v bezvýchodné situaci. Pokud by se o takové únikové variantě nedozvěděl, pravděpodobně by k tomu sám nepřistoupil. Citace z dívčího časopisu (celý článek uveřejněný v časopise je k nalezení v příloze A.1):

"…Se sebepoškozováním jsem začala už ve 12 letech. Měla jsem problémy doma a se školou a brzo jsem se chytla jedné partičky. Byla v ní taky jedna holka, Jana, která mě k tomu vlastně přivedla. Když jsem jí řekla, poradila mi, ať to řeším jako ona. Ať se říznu a všechno hned bude veselejší. Nejdřív jsem nechtěla, ale pak jsem si řekla: Přece se mi nemůže nic stát…Jenže stalo. Zjistila jsem, že mi sebeubližování vážně hodně pomáhá…" Radka (17)

Tady je varovný případ, jak lehce lze k SP jednání sklouznout. 12 let je navíc nebezpečný věk, kdy se většina dětí dostává do puberty, ale problémy dospívání je teprve čekají. Radka to ze začátku zkusila ze zvědavosti. Pravděpodobně si říkala, že když to pomůže, bude to skvělé, když ne, nic se neděje. Jak sama přiznává, mýlila se. Proč si působila fyzickou bolest, když už prožívala duševní? Opět je sem zařazena citace z článku o ní:

"…Ze začátku jsem se řezala jen při problémech a ne moc hluboko. Jenže po chvíli mi to přestalo stačit a řezala jsem se častěji a hlouběji. Pokaždé, když jsem se řízla, jsem byla jakoby omámená…Nemyslela jsem na svoje problémy s okolím, na depky, co mě tíží, a jen se soustředila na ten akt. Sledovala jsem, jak mi teče krev a užívala si tu bolest. Nechápu, jak je to možné, ale s krví jakoby odcházely i všechny moje problémy. Cítila jsem se konečně aspoň na chvilku v pohodě…"

Radka si vytvořila neustále sílící závislost. Možná to, že jí kamarádka řekla, že to pomáhá, podvědomě převzala. Akt sebeublížení je téměř vždy symbolický. Jde o potřebu uvolnit vnitřní bolest. Kam až sahají lidské legendy se dozvídáme o předpokládaném magickém významu krve. Ta byla v dávnověku obětována i bohům k zajištění přízně. Tyto myšlenky jsou součástí kolektivního nevědomí, krev má pro lidi symbolickou hodnotu něčeho cenného, životodárného. Ať si toho jsou vědomi, nebo ne. Proto i další pacienti popisují pocity 'očištění' při a po SP jednání, kdy krev odplavuje jejich vnitřní stres.

V Radčině jednání se tedy jednalo o symboliku propojení vnitřní bolesti s vnější. Fyzické zranění – krev – je tedy jakýmsi spojníkem, který jí pomáhal vyrovnat se s tlakem na její osobu. Své pocity otáčela dovnitř proti sobě a následně se uvolňovala pomocí SP. Autorka je přesvědčená, že při SP jednání částečně stagnuje určitá část vývoje osobnosti. Konkrétně ta, která má za úkol komunikovat se světem. Energie vynakládaná adolescenty se v takovém případě směřuje do SP jednání, případně pokusem zbavit se tohoto návyku. Souvisí to s předpokladem, že mezi osobami trpícími SP převládají introvertní melancholické povahy a silně zastoupené jsou i depresivní osobnosti. V této oblasti tedy pacienti lehce zaostávají ve svém emocionálním vývoji a je pro ně postupem času stále těžší srovnat krok s vrstevníky. Byl zde již zmíněn vnitřní tlak, který je často jedním z hlavních činitelů SP jednání. Popisuje ho následující příklad:

Dívka B. (20) se zpětně svěřuje, jak prožívala své depresivní stavy. V současné době již má za sebou odbornou terapii a dva roky si už neublížila. Se spoluprácí souhlasila velice ráda, protože ví, jakým peklem si každý člověk trpící SP prochází. Už dříve se o tohle téma v rámci vlastní terapie zajímala. Popis situace jejími slovy:

"Začínalo to v naprosté většině případů dost nenápadně. Nejdřív jen trochu nevrlejší nálady. Postupně se mi přestávalo chtít mluvit a byla jsem často bezdůvodně podrážděná. Za pár dní – protože vždycky to trvalo v rozmezí tří dnů až zhruba dvou týdnů – jsem prakticky nevyšla z deprese a na hrudi mě strašně bolelo. Jako bych se pořád něčeho bála. Jako těsně před tím, než začneš brečet, ale to jsem prostě nedokázala. Kdykoliv se ke mně někdo pokusil přiblížit, skoro panicky jsem ho odháněla, nebo na něj byla tak hnusná, že radši utekl. A přitom, jediné, co jsem opravdu chtěla, bylo přátelské obětí. Když tahle situace vygradovala, nebyla jsem schopná pořádně ani vnímat. Před očima mi pořád jen běžely obrazy nože, krve, vlastního rozřezaného zápěstí. Dokonce se mi o tom i zdávalo. Je divné, že jsem se nikdy nepořezala během toho vrcholu, ale vždycky až potom, když už jsem si myslela, že jsem to zvládla. Teď mě tak napadá, že možná jsem tenkrát měla přece jen trošku rozumu…Kdybych se řízla během toho nejhoršího, nebyla bych tady.

Pak už jsem samozřejmě poznala ten náběh a snažila se vší silou myslet na něco jiného. Mělo to přesně opačný efekt. Zkoušela jsem snad všechno! Číst si, kreslit, psát básničky, kecat s kamarádkami, dokonce jsem si bolestivě kroutila ruce za zády! Ale byla to bolest, která mě nedokázala uspokojit a nakonec jsem to vždycky potupně vzdala. Dívala jsem na vlastní zranění jako zhypnotizovaná. Na čerstvé řezy vedle zhojených i polozhojených. Na jednu stranu jsem se cítila mizerně, protože jsem tolikrát slibovala, že to vydržím. Přesně jako feťačka…Ale ulevilo mi to. Najednou jako by ze mě spadnul kámen a já byla schopná zase vnímat svět kolem sebe i v jiných barvách než černošedé a rudé.

Vždycky potom jsem se celá chvěla a točila se mi hlava. Ne ze ztráty krve. Prostě úlevou. Během několika hodin se mi zlepšila nálada a chvíli jsem se chovala naprosto euforicky. Pak se zase začala zhoršovat…Pořád to samé kolečko…"

B. vyjádřila hlavní podstatu SP jednání, kterou je koloběh neúspěšnost hledání (v případě B. touha po něčí blízkosti, kterou se však neodvažovala dát najevo – tohle je velice typické) - tenze (projevovala se silnou bolestí uprostřed hrudi) - vyčerpání - SP - přechodná úleva až euforie - výčitky svědomí - hledání - neúspěšnost hledání atd. Hledáním je nazvána část, kdy nastává náběh na SP tendence. B. ve skutečnosti chtěla pomoc, ale paradoxně odmítala každého ve strachu, že její bolest jen zhorší. Proto bylo toto hledání v drtivé většině případů neúspěšné. B. si prostě nedokázala říct o pomoc (neochotně přiznala, že částečně i z hrdosti) a okolí tím pádem předpokládalo, že ji nepotřebuje. Protože na ni byly kladeny stále stejné nároky a prožívala tytéž situace, které ji do stavu hledání dostaly, rostl její vnitřní tlak. Vlivy působící zvenčí byly tedy relativně stabilní, zatímco B. stále vyčerpanější. Pokud její stav trval dostatečně dlouho, vždycky mu podlehla. Raději volila SP, než další přemáhání vlastních spádů. Poskytlo jí to potřebné uvolnění na určitou dobu, kdy nemusela o své závislosti přemýšlet. Bohužel, jako u každé závislosti mají časové intervaly mezi jednotlivými akty SP sklony se krátit.

Pacient si po samotném aktu za čas uvědomí, že to nejspíš dělat neměl. Není to podmínka, ale mám tu zkušenost, že o tom dokáže dotyčný hovořit až po určitém časovém období a nerad na to vzpomíná. Právě pocit viny a nechuti k sobě samému může začít další kolečko SP jednání (ale nemusí). Tento nekončící koloběh může přerušit pouze vhodná vnější intervence.

Případy Radky a B. po srovnání vykazují rozdíly. Nejvýraznější je pravděpodobně v jejich průběhu. Zatímco Radka sahá po žiletce kdykoliv se začne cítit mizerně a nijak se tomu nutkání nebrání, B. se snaží zastavit vlastní tendence. Krátkodobý výsledek je stejný – SP. Dlouhodobý však naprosto rozdílný. B. se podařilo svou závislost ovládnout, zatímco Radce ani po odborném zásahu ne – dokonce se její stav stále zhoršuje (viz. příloha A.1). Rozdíl je i ve věku, kdy s SP začala Radka (12) a B. (15) a způsobu, kterým to začalo. U Radky díky kamarádčině intervenci, B. na to narazila na internetu a zároveň s tím si přečetla i plno doporučení, aby s tím člověk vůbec nezačínal. Navíc si byla od začátku vědoma faktu, že tohle je špatné řešení, ačkoliv nevěřila, že riskuje tolik, kolik napovídaly internetové zpovědi. Radka tvrdí, že se zatím nechce změnit, ale na konci jejího článku je zřetelně poznat, že jednou doufá přestat.

Radka se tedy nemohla pořádně naučit řešit problémy jinak než sebeublížením. Zde se navazuje na názor, že při SP jednání stagnuje vývoj komunikačních schopností. B. se ve svém vývoji dostala dál a byla si alespoň částečně vědoma toho, co svým jednáním ztrácí. Shodný u obou dívek je fakt, že je k tomu přivedla zvědavost, přesněji řečeno naděje, že SP opravdu pomáhá. V průběhu času však každý z postižených začne citelněji a citelněji pociťovat negativní následky, protože SP jednání pozitivní následky prakticky nemá. Jako další příklad vzniku SP ze zvědavosti může posloužit další citace z internetového zdroje :

"Nevím... možná jsem divná... když se to tak nějak vezme, můžu být šťastná že jsem... že mám někoho koho můžu mít ráda, že i oni mě mají, a je celkem normální že se občas neshodneme ale to na lásce nic nemění nebo jo?? Ale o to tu teď mně nejde. Říkala jsem si, když mi bylo už někdy hrozně, nevím, co mám dělat, třeba to slzy spraví a bude dobře. Když pak jednou jsem se začala zabývat o smutno a trápení víc, zajímaly mě všechny ty depresivní obrázky, příběhy jiných, všechno ... Byla skoro všude krev. Říkala sem si, jak to někdo může dělat, dobrovolně si působit bolest. Nesnáším bolest. Ani nevím, proč sem to zkoušela... jen sem chtěla mít "památku" na tu dobu, kdy to prostě není, jak bych chtěla. Proto mi přišlo nej... mít jizvu která mi to bude připomínat a pak si budu vážit každý hezký chvíle a tak. Bála jsem se bolesti, a tak první pokus byl znecitlivění pod studenou vodou. Cítila jsem palčivou bolest, když se má žiletka dotkla a udělala první čáru. Vyšla jsem z koupelny a byla na tom místě vidět krev... nevím proč, ale líbilo se mi to.A najednou jsem chtěla ještě. Za nějakou dobu jsem to zkusila bez znecitlivění. Tak strašně mě to ...ani nevím, jak to říct... fascinovalo... a uklidňovalo. Když se pak dělo znovu něco strašnýho, co moje přecitlivělá dušička nemohla jen tak unést, byla jsem v koupelně... a jako zhypnotizovaná jsem chtěla zase tu krev... když jsem se řízla... myslela jsem jen na bolest... na krev která vytéká... a všechny problémy byly pryč. Nemyslím si, že dělám v životě něco špatnýho. A nemůžu za to ...TO ONI..."

Další citace je podobná případu B. Odlišuje se ale v tom, že zde je ukázána i další varianta SP, kdy je samotné sebepoškozování provozováno ne kvůli úlevě, ale právě kvůli snaze se zviditelnit a být zajímavým :

"...Řezat jsem se začala, když jsem byla v 6. třídě. Měli jsme problémy doma, naši se pořád hádali s dědou. Pro mě to bylo opravdu příšerný, prožívala jsem to o to víc, protože ségra s bráchou byli pryč, ségra na střední (bydlela na intru)a brácha na výšce (bydlel na kolejích). Nemohla sem si s nikým pořádně popovídat a jednou sem prostě v nějakým afektu sáhla po žiletce a řízla jsem se. Fakt hodně to bolelo, ale trošku sem se zklidnila, tak jsem se řízla po druhý, po třetí, po osmý. Jak sem viděla tu krev, připadalo mi, že všechny moje problémy vytékají z mého těla.

Takhle se cítím i teď. Jsem ve třeťáku na gymplu a problémů mám opravdu dost. Když si mojí ruky někdo všimne, tak nějaká výmluva se vždycky najde, nejčastější je ta, že jsem se poškrábala o plot, nebo že mě poškrábal potkan, když jsem byla u kámošky... to funguje. Nedávno vyšel u nás ve školním časopise článek o sebepoškozování, ty názory mých spolužáků co jsem slyšela byly fakt divný. Jeden řekl: "To je brutální emo, pomoc zabijte mě, chci umřít ..." No nevím teda, ale tenhle názor je fakt hovadina, oni prostě neví, co cítím(e) když se řízneme, jaká je to úleva (teda aspoň pro mě), ale také mě mrzí to, že holky na mé bývalé základce se také řežou ne proto, že by měly nějaký problém, ale proto, že je to teď celkem aktuální téma a chtějí být zajímavé a děsně cool. Já osobně jsem se pokoušela už aspoň stokrát s tím přestat, vydržela jsem to třeba týden, ale pak přišel nějaký problém a já se znovu řízla, je to jako začarovaný kruh, nejde z něj jen tak vystoupit. Přeju všem, aby se vám z tohoto kruhu vystoupit podařilo."

Pro srovnání je zde uveden citace z článku psaného mužem :

"Ve škole v 6. třídě na ZŠ jsem byl kvůli slabému prospěchu přeřazen na ZvŠ, jo uznávám, že nejsem nejchytřejší. Ve škole, té ZvŠ začalo takové menší šikanování, když hned první den školy jsem měl zlomený nos, byl jsem totiž jediný ve třídě bílý, ostatní byli Romové... Postupem času to šikanování narůstalo k horšímu, samozřejmě že jsem vše a všem cokoliv zapíral, nevím jestli ze strachu, nebo z toho že jsem si připadal jako bezcennej... Každý den jsem přemýšlel o sebevraždě, nenáviděl jsem sám sebe, jak jsem neschopný a blbý a úplně bezcenný človíček na tomhle velkém světe... Při těch velmi častých myšlenkách na sebevraždu jsem se asi ve 12 letech chtěl zabít doopravdy, vzal jsem si žiletku, že si podřežu žíly, ale strašně to bolelo a nemohl jsem to udělat, přemýšlel jsem o jinačím pokusu se zabít... Ale pořád jsem to zkoušel s tou žiletkou. Pak jsem zjistil že mi ta bolest strašně pomáhá, tak jako že odplaví všechnu mou psychickou bolest... Postupem času jsem s tím brzo přestal. Ani nevím proč. Možná že protože jsem na té prokleté škole poznal jednoho kamaráda, nebyl to Rom jako ostatní na celé blbé škole... Řekl bych že jeho kamarádství mě tam drželo při životě...

Ale jak jsem vyšel v 9. třídu školu, tak jsme se dali každý na jinačí učňák. Dlouho jsme se neviděli, pak jsem zjistil, že nežije, dozvěděl jsem se jen to, že se oběsil kvůli holce... Propadnul jsem zase depresím, ale pomáhala mi moje přítelkyně kterou jsem moc a moc miloval... Ta asi týden po kamarádově smrti taky zemřela, s ní to byla nehoda... Jela do školy na motorce a nedal jí někdo přednost... To už jsem absolutně nezvládal, ale přežíval jsem na alkoholu, asi od 15 jsem začal hodně chlastat a asi rok a půl to trvalo... Jo, ty deprese mám od 15 let, postupem času se mi to zhoršovalo, někdy jsem měl nějakou větší depresi i 4 týdny a potom asi na 3 dny přestala a potom zase dokola, ale to mívám i teď... K sebeubližování jsem se vrátil zase po třech letech... Asi (...) mi sebrali policajti řidičák za alkohol, měl jsem 2 piva. Beru to jako svoji vinu. Kamarád totiž chtěl abych ho zavezl někam: já blbec bohužel vyhověl a neřekl ne... Jak mi tu noc na místě sebrali řidičák na všechny skupiny vrátily se mi všechny vzpomínky jen na to špatné. Policajti mě pustili po odebrání krve a sepsání papíru ve 4 ráno... Venku strašně pršelo. Auto bylo odstaveno 10 km ode mě. Tak jsem ani nechtěl jít domu, měl jsem zase sebevražedné myšlenky.

Od 6.5.07 jsem tedy zase spadnul do toho sebepoškozování, teď jsem v tom 3 měsíce a začínám se řezat víc a víc a častěji. Ted se pořežu kvůli každé blbosti, většinou mám strašný vztek sám na sebe, jak jsem blbej... S rodiči to moc lehký doma nemám, někdy se řežu jen kvůli jejich narážkám na mě, je to hrůza... Ale už tohle odhodlání sem psát, mám pocit strašně ponižující a cítím se trapně... Nikdy jsem nebyl u žádného psychiatra, nebo psychologa.... Nebudu toho víc ještě rozepisovat, už teď mám takový ponížený pocit. Nikdy jsem se totiž nikomu nesvěřoval s tím, co mě trápí. Ted mám velice časté myšlenky na sebevraždu, ale přežívám na tom sebeubližování, řežu se víc a víc a ty hlubší rány dost hnisají, ale tohle neřeším a ani si to nijak neošetřuji. Pro info - teď mi bude 19 let, možná...."

Srovnání citací ukazuje podstatné rozdíly v průběhu SP jednání u muže a u žen. Celkově se samotné SP u muže pohybuje v kratších časových intervalech. U žen trvají samotné intervaly mezi SP jednáním často v průběhu let a v závislosti na životních situacích se SP jednání rozvíjí pomaleji. Ze začátku poslední ukázky lze rozpoznat i to, že muž zřejmě neměl velké problémy v mladším věku SP omezit. Navrátil se k tomu až po několika letech, a během zhruba tří měsíců se SP začalo rapidně zhoršovat. Naproti tomu u žen je zbavení se závislosti značně obtížnější, přestože i ony mohou najít záchytné body, které by jim pomohly. Je však fakt, že muž v poslední citaci již předtím zvažoval sebevraždu a chybí mu motivace SP jednání omezit. U žen se objevuje větší flexibilita v myšlenkových pochodech, která je charakteristická i prudkými změnami nálad během psaní textu. Oproti tomu poslední citace je psána ve stejném tónu. Pokud lze tuto kapitolu několika slovy shrnout:

"...Nezáleží na tom, jak moc si dítě ublíží (...) I za drobným povrchovým zraněním, které ani nestojí za ošetření, se může skrývat velké utrpení. A kaluže krve mohou představovat jen způsob, jak si zajistit pozornost..."

Tento článek si můžete přečíst na webu Sebepoškozování
http://www.sebeublizovani.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.sebeublizovani.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=287