Sebepoškozování

Adolescenti a blogy: sebepoškozování jako téma online komunity
Publikováno: Středa, 12.08. 2009 - 22:39:37
Téma: Sebepoškozování


Dle mého názoru velmi kvalitně zpracovaná bakalářská práce.

OBSAH

1. ÚVOD………………………………………………………………………………………6

2. TEORETICKÁ ČÁST…………………………………………………………………….8

1. Blogy
1.1 Charakteristika blogů………………………………………………………………8
1.2 Typologie blogů……………………………………………………………………9
1.3 Věkové a genderové rozložení u bloggerů………………………………………..10
1.4 Specifika adolescentních blogů…………………………………………………...11
1.5 Anonymita a sebeodhalení………………………………………………………..12
1.6 Online komunity…………………………………………………………………..13
1.7 Návštěvnost, publikum……………………………………………………………15

2. Sebepoškozování
2.1 Charakteristika; problematika uchopení pojmu………………………………......16
2.2 Definice sebepoškozování………………………………………………………..17
2.3 Současná kultura a výskyt sebepoškozování……………………………………..18
2.4 Sebepoškozování v psychiatrickém pojetí………………………………………..20
2.5 Sebepoškozování jako copingová strategie…………………………………….....21
2.6 Typy sebepoškozování…………………………………………………………....21
2.7 Návykovost sebepoškozování…………………………………………………….22
2.8 Korelující jevy, možné příčiny a motivy…………………………………………22
2.9 Sebepoškozování v adolescenci…………………………………………………..23
2.10 Genderové rozdíly v sebepoškozování………………………………………….24
2.11 Osobnostní aspekty……………………………………………………………...25
2.12 Sebepoškozování a sebevražednost……………………………………………..26
2. 13 Subkultura………………………………………………………………………27
2.14 Sebepoškozování a internet……………………………………………………...28

3. VÝZKUMNÁ ČÁST……………………………………………………………………...30

1. Cíl výzkumu……………………………………………………………………………….30

2. Výzkumný soubor………………………………………………………………………...30
2.1  Výběr vzorku respondentů……………………………………………………….30
2.2  Popis vzorku respondentů………………………………………………………..31

3. Výzkumná metoda………………………………………………………………………..33

3.1 Způsob získávání dat……………………………………………………………...33
3.2 Proces zpracování dat……………………………………………………………..34

4. Výsledky…………………………………………………………………………………...36

4.1  Důvody sebepoškozování………………………………………………………...36
4.1.1 Motivy k sebepoškozování ……………………………………………...36
4.1.2 Vnější příčiny……………………………………………………………39
4.2 Internet a blog……………………………………………………………………..41
4.3 Chuť přestat…………….………………………………………………………....46
4.4 Sebevražda………………………………………………………………………..48
4.5 Sebepoškozování a sociální okolí………………………………………...............49
4.6 Subkultura………………………………………………………………………...51
4.7 Odborná sféra……………………………………………………………………..53
4.8 Způsob sebepoškozování…………………………………………………………55

4.9 Diskuse…………………………………………………………………………...55

4. ZÁVĚR…………………………………………………………………………………….61
5. LITERATURA…………………………………………………………………..62
6. PŘÍLOHY………………………………………………………………………..70
Příloha č. 1 
Návrh otázek pro rozhovor
Příloha č. 2 
Přepis rozhovorů

Text práce ke stáhnutí ZDE

Tento článek si můžete přečíst na webu Sebepoškozování
http://www.sebeublizovani.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.sebeublizovani.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=364