Sebepoškozování

Sebepoškozování u dospívajících
Publikováno: Středa, 22.09. 2010 - 22:59:21
Téma: Sebepoškozování


Nepochopitelná až děsivá je skutečnost, že si někdo záměrně ubližuje. Od přírody jsme vybaveni vnímavostí k bolesti a naučeným strachem z ní. Proto se snažíme zranění předcházet...

Co je to sebepoškozování?

Sebepoškozování je autoagresivní chování ( chování zaměřené proti své osobě). Chybí vědomý úmysl zemřít. Výsledkem takového chování je porušení tělesné integrity.

NORMA

tetování                               
piercing                             
 
PATOLOGIE
                                        
72% řezání
35% pálení                                       
30% sebebití                                    
22% nenechat rány zahojit                                     
10% vytrhávání vlasů
8% lámání kostí

Různé podoby sebepoškozování:

1)   automutilace

-     sebepoškozování plynoucí nejčastěji z psychotické poruchy

-     objevují se zranění symbolických míst na těle

-     tato zranění vyjadřují pocity viny a způsob sebepotrestání

2)   sebepoškozování

-     vědomé, záměrné a často opakované sebepoškozování bez vědomé sebevražedné tendence

3)   syndrom záměrného sebepoškozování

-     je příznakem u poruch osobnosti, u nemocných s poruchou příjmu potravy nebo u závislostí

4)   syndrom pořezávaného zápěstí

-     opakované pořezání zápěstí a předloktí, bez vědomého sebevražedného úmyslu

5)   předávkování léky

-     nepřiměřené nebo nadměrné užití dávky léků bez zřetelného sebevražedného úmyslu

Sebepoškozování má tendenci se opakovat a stává se pro protagonistu závislostí.

Začátek sebepoškozování je nejčastěji v období dospívání, může přetrvávat i několik let.

Sebeubližování je většinou realizováno v soukromí.

Můžeme někdy mluvit o tzv. „psychické nákaze“. Jedná se o rozšíření daného chování zejména v léčebnách, internátech, věznicích.

Rituály spojené se sebepoškozováním se někdy objevují u part nebo sekt, u subkultur, jako je v současnosti „emo“ či „gothic“, které zahrnují i zpětně ovlivňují styl oblékání a líčení, hudbu, smýšlení.

K sebepoškozujícímu chování často první impuls dá parta, kamarád, Internet.

Pro většinu lidí je důležitým momentem sebepoškozením způsobená bolest, která přehluší bolest psychickou. Fyzická bolest je hmatatelná, člověk ji může snáze vlastní vůlí ovládnout, na rozdíl od bolesti psychické.

Sebepoškozování se stává reakcí na nepříjemně prožívanou situaci, doprovázenou zejména pocity bezmoci, lítosti, vzteku, křivdy a přání pomstít se, přičemž je agrese obrácená vůči sobě samému.

Cílem sebepoškozování je především zvládat nepříjemné duševní stavy.

Sebepoškozování může mít dva základní cíle:

1) přináší vzácné chvíle, kdy si postižený dovolí chovat se ke svému tělu pozitivně (pofoukat bolístku, ošetřit si ránu)

2) jindy jde o trestání těla, které je v důsledku předchozího zneužití „špatné“a „nečisté“.

Kdo se častěji sebepoškozuje?

Třikrát častěji se sebepoškozování objevuje u žen než u mužů. Ženy mají obecně větší sklony vztahovat problémy na svou osobu a sebeobviňovat se. Muži nepříjemné pocity ventilují do svého okolí, mají naopak sklon k alkoholové a drogové závislosti.

Fáze aktu sebepoškozování

-     přítomnost spouštěcí události ( např. ztráta významného vztahu)

-     zesílení pocitů napětí, úzkosti, špatné nálady

-     myšlenky na sebepoškození

-     pokusy sebepoškození odvrátit

-     nárůst tenze

-     akt sebepoškození

-     uvolnění napětí

Literatura: Ulbertová,L. Sebepoškozování u dětí a dospívajících. Prevence, 6/2008

Převzato z portálu www.szs-pardubice.czTento článek si můžete přečíst na webu Sebepoškozování
http://www.sebeublizovani.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.sebeublizovani.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=440